Orman Okulu Temel Öğrenme Alanları

Ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlik ve aktiviteler sonucu çocuklarda meydana gelen deneyimsel gelişimler şu şekilde sıralanmaktadır.

  • Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim
  • İletişim, Dil Becerileri
  • Problem Çözme, Akıl Yürütme ve Matematiksel Beceri
  • Dünyayı Anlama
  • Fiziksel Gelişim
  • Yaratıcılık

SOSYAL BECERİLER

Sorumluluk almak
Uygun biçimde görev almak ve alınan görevi yerine getirmek; sorumluluk almak için istekli olmak.

Başkalarına saygılı olmak
Diğer insanları hassas bir şekilde dinlemek, adil ve eşitliğe dayalı kararlar vermek; diğerlerinin görüş ve düşüncelerinin kendi görüşlerinden farklı olabileceğinin farkında olmak; diğer insanları incitmeden görüşlerini ifade etmek.

İşbirliği yapmak
Grupla beraber işbirliği içinde çalışmak; malzemeleri paylaşmak; sırayla iş yapmak.

Sorun çözümü
Diğerlerini dikkatlice dinleme; içinde bulunulan duruma mantıklı biçimde yaklaşma(tepki gösterme/verme); uygun biçimde sorumluluk üstlenmek, adil olmak.

Grup Kararı Almak
Diğerlerini dinlemek; tartışmak; soru sormak; uzlaşmaya varmak

Bir dizi grup rolü üstlenmek
Herhangi bir durumda hangi davranışın uygun olup olmadığını anlamak ve buna uygun olarak davranmak.

DÜŞÜNME BECERİLERİ

Uygulama

Pratik ya da yeni yollarla önceden öğrenilen bilgilerden yararlanmak.

Bilgi Edinimi

Kesin bilgiler edinmek, yeni görüş ve sözcükler öğrenmek; benzer biçimde hatırlamak.

İnceleme

Bilgi ve görüşü birbirinden ayırmak; aralarındaki ilişkileri görmek; özgün nitelikler bulmak.

Değerlendirme

Seçilen kıstaslara dayalı kararlar almak ve yargıda bulunmak; standartlar ve koşullar.

Anlama

Öğrenilen materyallerden anlam çıkarmak; öğrenirken iletişim kurmak ve yorumlamak.

İLETİŞİM BECERİLERİ

Orman Okulu Programının Temel Özellikleri

Uluslararası standartlarda belirlenmiş olan programın temel özellikleri.

Öğretmenlerin, öğrenme sürecinde çocukların plan yapmalarına, uygulamalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına ve üretmelerine mümkün olduğu kadar çok olanak tanınır. Böylelikle çocuklar olumlu benlik algısı geliştirir, kendini değerli hisseder, akran ve öğretmenleriyle karşılıklı etkileşime daha rahat girerler.

Program; çocuğun, fiziksel çevrenin özelliklerine göre uyarlanmaya ve

bireyselleştirilmeye uygundur. Öğretmenin, ortaya çıkabilecek günlük ve anlık değişimlere göre eğitim sürecinde gerekli düzenlemeler yapabilmesine fırsat vermektedir.

Program çocukların gelişimini çok yönlü desteklemeyi hedeflediği için bütün gelişim alanlarıyla ilgili kazanım ve göstergelerin eğitim planlarında dengeli bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünme becerilerini oyun içinde kazanır. Oyun aracılığıyla öğrenme bu programın  em önemli parçası olarak görülmektedir.

Keşfederek öğrenmede çocuğun öğrenme sürecine etkin katılması, öğrendiklerini farklı durumlara transfer etmesi ve yeni durumlarda kullanması önemlidir. Program çocuğun çevresinde olanları fark etmesini, merak ettiği konulara ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini teşvik eder.

Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır

Çocukların öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmeleri için gerekli olan fırsatlar yaratılır. Bu amaçla öğrenme sürecinde çocukların bireysel farklılıkları desteklenir.  Programda yaratıcılık, ayrı bir alan olarak ele alınmamış, programın merkezinde yer almaktadır.

Programda günlük yaşam deneyimlerinden yararlanılması eğitim sürecini hem zenginleştirir hem de kolaylaştırır.