‘Orman Anaokulu’nda mutlu ve hayalgücü yüksek çocuklar yetiştiriyoruz.

MEB kazanımlarının, Orman Okulu Eğitim Modeli ile birlikte gerçekleştirildiği okulumuzda çocuklarımızın bilişsel gelişimi, dil gelişimi, motor gelişimi, öz bakım becerileri , sosyal ve duygusal  gelişimlerini desteklenmektedir.

Okulumuzda çocuklar haftanın 2 tam gününü, Orman Okulunda aktivite merkezinde yaparak-yaşayarak öğrendikleri sanat, doğa sporları ve ekoloji atölyelerine katılmaktadırlar. Orman Okulu aktiviteleri İngilizce olarak gerçekleşmektedir. 

Okulumuzda yabancı dil eğitimi anaokulundan  itibaren verilmektedir. Anaokulumuzda  Matematik, Fen, Drama, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Ekoloji dersleri oyun eşliğinde verilmektedir. 

Öğrencilerimiz haftanın her günü, hava şartları ne olursa olsun 3 dönümlük bahçemizde oyunlar oynayarak öğrenme gerçekleştirmektedir.

EĞİTİM MODELLERİMİZ

Orman Okulu Modeli

Okul öncesi dönem beyin gelişiminin en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Bu nedenle çocuklar özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve bu gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler.

Beyin okul öncesi dönem boyunca hızlı geliştiği için bu dönem, beynin çevresel etkilere en açık olduğu dönemdir. Bu kapsamda çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Orman okulu,  çocukların orman içinde açık havada;  kişisel, sosyal ve teknik becerilerini geliştirdikleri, açık hava eğitimidir.

Bu program, okul öncesi yaştaki çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, bütün gelişim alanlarının desteklenerek en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

Program açık alan imkanlarıyla çocuklarda merak duygusunu sıcak tutarak öğrenme isteğini arttırıp, çocukların hayal güçlerini geliştirmede büyük rol oynuyor.

STEM+A

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik + Sanat

STEM+A Modeli her öğrencinin erken yaştan itibaren istekli olduğu alanların belirlenmesi ile birlikte bu alanlardaki gelişimin disiplinler arası işbirliği ile sağlanmasını amaçlamaktadır. Okulumuzda bu  programın en iyi şekilde uygulanması için gerekli olan; mekan, zaman ve imkanları 3 yaşından itibaren tüm öğrencilerimize sunuyoruz.

Yaklaşımımızda STEM+A modelinin uygulanması için özel bir firmanın kitapları veya tabletleri gerekmiyor. Atık materyaller ya da doğadan topladığımız malzemeler de STEM+A uygulanması için yeterli olabiliyor. Örneğin, “Rüzgar Türbini Yapımı” ile; sorgulama, araştırma ve disiplinler arası bağ kurma ile çocuklarımızın gelecekteki 30 yıllık yaklaşım, yaşayış ve düşünce tarzlarını değiştirebiliyor.

Bireysel Farklılaştırılmış Eğitim

İnsan beyninin bize ne söylediğini araştırmalar ve deneyimlerle artık biliyoruz. Öğrenciler birbirlerinden farklıdır. Farklı şeyleri severler, farklı ihtiyaçlar duyarlar ve farklı şeyleri tercih ederler. Bir kalıp herkese uymaz.

Biz öğrencilerin birbirlerinden ağırlık, beden, şekil, göz ve saç rengi, geçmişleri ve deneyimleriyle farklı olduğunu biliyoruz. Bütün öğrencileri aynı kalıba sokamayız. Öğrenciler birbirlerinden fiziksel yetenekler ve sosyal gelişim bakımından farklıdır. Yıllardır bir ders planlandı sıkıldıklarını bile bile bunu onlara öğretilmeye çalışıldı.

Öğrenenler farklı kültürel geçmişlere, farklı deneyimlere, ilgilere, öğrenme stillerine ve çoklu zekanın ögelerine sahiptir. Aynı günde, aynı yolla ve aynı şeyi öğrenemezler. Nasıl ki bir kalıp herkese uymazsa sınıfta izlenen tek yol da yol değildir.

Farklılaştırılmış öğretimde öğretmen öğrencilerin hazır oluşları, ilgileri ve öğrenme stillerine göre farklı olduklarını kabul eder ve içeriği, süreci ve ürünleri bu farklılıklara göre düzenler.

Duyularını  ORMANDA uyandıran  mutlu çocuklar.