Revolution Slider Error: Slider with alias home-slider not found.
Maybe you mean: 'ButterflyRoom' or 'DaisyRoom' or 'home-slider5'

Özgüvenli ‘Orman Okulu’ çocukları yetiştiriyoruz.

Çocuklarımız haftada bir gün tüm derslerini Orman Okulunda gerçekleştirirler. Burada gerçekleştirdiğimiz tüm aktivite ve etkinlikler Alternatif Eğitim yaklaşımlarının sözde değil gerçekten uygulandığı bir model olarak ilkokulumuzda takip edilmektedir.

Okulumuzda uyguladığımız eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Eğitim programının yanı sıra, Amerika ve Avrupa’da seçkin kurumlarca halen uygulanmakta olan eğitim programlarının (Orman Okulu, STEM+A, Primary Years Programme, Farklılaştırılmış Eğitim) senteziyle oluşturulmuştur.

DOĞAYA SAYGI

Çocuklarımızın en büyük ilham kaynağı doğaya saygılı olarak yetiştirmenin en önemli kriteri doğayla buluşmaları ve bağ kurmalarını sağlamak.

SORUMLULUK

Tek başınıza olduğunuzda bile doğa karşı bir sorumluluğunuz vardır.

ÖZGÜVEN

Çocukların gelişiminde ve hayatları boyunca elde edecekleri başarının temelinde özgüven yatmaktadır.

İNOVASYON

Sürekli gelişen, gelişirken de farklı düşünce becerilerine sahip olarak üreten bir yaklaşım.

HAYAL GÜCÜ

Küçük yaşlarda çocuklar ellerine geçirdikleri her türlü nesnelerle hayal güçleri sayesinde oyun kurar ve oyun oynarlar.

MUTLULUK

Mutluluğun bir sonuç değil bir yaklaşım tarzı olduğunu ve bu bakış açısından hareketle ellerindekinin değeri bilen, tüketimlerini minimize etmiş, farkındalık sahibi, olgun bireyler yetiştirmek.

PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Öğretmenlerin, öğrenme sürecinde çocukların plan yapmalarına, uygulamalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına ve üretmelerine mümkün olduğu kadar çok olanak tanınır. Böylelikle çocuklar olumlu benlik algısı geliştirir, kendini değerli hisseder, akran ve öğretmenleriyle karşılıklı etkileşime daha rahat girerler.

Program; çocuğun, fiziksel çevrenin özelliklerine göre uyarlanmaya ve bireyselleştirilmeye uygundur. Öğretmenin, ortaya çıkabilecek günlük ve anlık değişimlere göre eğitim sürecinde gerekli düzenlemeler yapabilmesine fırsat vermektedir.

Program çocukların gelişimini çok yönlü desteklemeyi hedeflediği için bütün gelişim alanlarıyla ilgili kazanım ve göstergelerin eğitim planlarında dengeli bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünme becerilerini oyun içinde kazanır. Oyun aracılığıyla öğrenme bu programın  em önemli parçası olarak görülmektedir.

Keşfederek öğrenmede çocuğun öğrenme sürecine etkin katılması, öğrendiklerini farklı durumlara transfer etmesi ve yeni durumlarda kullanması önemlidir. Program çocuğun çevresinde olanları fark etmesini, merak ettiği konulara ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini teşvik eder.

Çocukların öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmeleri için gerekli olan fırsatlar yaratılır. Bu amaçla öğrenme sürecinde çocukların bireysel farklılıkları desteklenir. Programda yaratıcılık, ayrı bir alan olarak ele alınmamış, programın merkezinde yer almaktadır.

Programda günlük yaşam deneyimlerinden yararlanılması eğitim sürecini hem zenginleştirir hem de kolaylaştırır.

CESARET VE ÖZGÜVEN EN ÖNEMLİ MESELE